Biblioteka bierze udzia

w programie Akademia

Orange dla bibliotek.


PDFDrukuj

Gminne Centrum Kultury-Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty zaprasza na uroczyste podsumowanie XV Oglnopolskiego Konkursu literackiego im. Eugeniusza Paukszty "Mae Ojczyzny - pogranicze kultur i regionw"


 

Uroczyste podsumowanie Polsko-Niemieckiego Konkursu Literackiego i Fotograficznego

PDFDrukuj

Gminne Centrum Kultury-Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty zaprasza na uroczyste podsumowanie Polsko-Niemieckiego Konkursu Literackiego i Polsko-Niemieckiego Konkursu Fotograficznego "Transgraniczny Album Poetycki".


 

Nagrodzone prace w Polsko-Niemieckim konkursie literackim "Transgraniczny Albym Poetycki"

PDFDrukuj

Konkurs Literacki
po stronie polskiej nagrodzono:
po stronie niemieckiej nagrodzono;
Konkurs fotograficzny
po stronie polskiej nagrodzono
* Konstancja Iwanw
* Natasza Orczyk
*Jakub Tyszkiewicz
po stronie niemieckiej nagrodzono;
*Hanka Rossbach
*Lucie Serkis
*Charleen Hentschel

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wsppracy Transgranicznej Polska (Wojewdztwo Lubuskie) ? Brandenburgia 2007- 2013, Fundusz Maych Projektw i Projekty Sieciowe Euroregionu ?Sprewa ? Nysa ? Bbr? oraz budetu pastwa.

Pokonywa granice poprzez wsplne inwestowanie w przyszo

Grenzen berwinden durch gemeinsame Investitionin die Zukunft

 

Wyniki Polsko - Niemieckiego Konkursu Literackiego pt. ?Transgraniczny Album Poetycki?

PDFDrukuj

Gminne Centrum Kultury

Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej

ogasza wyniki

Polsko Niemieckiego Konkursu Literackiego

pt. ?Transgraniczny Album Poetycki?.

Przyznano trzy nagrody po stronie polskiej:

Julia Kokociska

Daria Koza

Joanna Urbaniak

oraz po stronie niemieckiej:

Lotti Frackowiak

Paula Engelbert

Pia von Alm

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wsppracy Transgranicznej Polska (Wojewdztwo Lubuskie) ? Brandenburgia 2007- 2013, Fundusz Maych Projektw i Projekty Sieciowe Euroregionu ?Sprewa ? Nysa ? Bbr? oraz budetu pastwa.

Pokonywa granice poprzez wsplne inwestowanie w przyszo

Grenzen berwinden durch gemeinsame Investitionin die Zukunft

 

Wyniki Polsko - Niemieckiego Konkursu Fotograficznego pt. ?Transgraniczny Album Poetycki?

PDFDrukuj

Gminne Centrum Kultury

Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej

Ogasza wyniki

Polsko Niemieckiego Konkursu Fotograficznego

pt. ?Transgraniczny Album Poetycki?.

Przyznano trzy nagrody po stronie polskiej:

Konstancja Iwanw

Natasza Orczyk

Jakub Tyszkiewicz

oraz po stronie niemieckiej:

Hanka Rossbach

Lucie Serkis

Charleen Hentschel

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wsppracy Transgranicznej Polska (Wojewdztwo Lubuskie) ? Brandenburgia 2007- 2013, Fundusz Maych Projektw i Projekty Sieciowe Euroregionu ?Sprewa ? Nysa ? Bbr? oraz budetu pastwa.

Pokonywa granice poprzez wsplne inwestowanie w przyszo

Grenzen berwinden durch gemeinsame Investitionin die Zukunft

   

Ferie w bibliotece w Smolnie Wielkim

PDFDrukuj

W rod 12 lutego biblioteka w Smolnie Wielkim przy wsppracy z Towarzystwem Przyjaci Dzieci zorganizowaa w wietlicy wiejskiej projekcj bajki "Na zachd od Madagaskaru ley ZAMBEZIA".

 

KONKURS LITERACKI I FOTOGRAFICZNY

PDFDrukuj

XV Oglnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty
"Mae ojczyzny -pogranicze kultur i regionw"

pliki do pobrania:

Polsko- Niemiecki Konkurs Literacki i Fotograficzny im. Eugeniusza Paukszty ?Transgraniczny album poetycki?

pliki do pobrania:

?Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Polska (Wojewdztwo Lubuskie) ? Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Maych Projektw i Projekty Sieciowe Euroregionu ?Sprewa-Nysa-Bbr? oraz budetu pastwa.

?Das Projekt wird aus Mitteln des Europischen Fonds fr Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzbergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) ?Brandenburg 2007-2013, Small Project Fund und Netzwerkprojektefonds der Euroregion Spree-Neie-Bober, kofinanziert.?

?Pokonywa granice poprzez wsplne inwestowanie w przyszo?/ ?Grenzen berwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft?.

 

POLSKO- NIEMIECKIE SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY

PDFDrukuj

Dnia 16.12.2013r. o godz. 17.00 w Mediatece "wiatowid" w Kargowej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty odbyo si POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY. Podczas spotkania doszo do wymiany pogldw dotyczcych dziaalnoci bibliotek oraz omwienia roli bibliotek we wspczesnym spoeczestwie, a take stosownych metod pracy z uytkownikiem.
W trakcie Polsko- niemieckiego spotkania bibliotekarzy zosta otwarty punkt informacji turystycznej w budynku nowej biblioteki. Punkt ten dziki materiaom promocyjnym z obu partnerskich gmin promuje Kargow i Schulzendorf.
Podczas spotkania przygotowana zostaa wystawa fotograficzna, ktra prezentowaa histori kargowskiej biblioteki, jej modernizacj, a take histori biblioteki w Schulzendorf.
Spotkaniu towarzyszy wystp Orkiestry Dtej z Wolsztyna oraz poczstunek.

?Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wsppracy Transgranicznej Polska (Wojewdztwo Lubuskie) ? Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Maych Projektw i Projekty Sieciowe Euroregionu ?Sprewa-Nysa-Bbr? oraz budetu pastwa.

?Das Projekt wird aus Mitteln des Europischen Fonds fr Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzbergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) ?Brandenburg 2007-2013, Small Project Fund und Netzwerkprojektefonds der Euroregion Spree-Neie-Bober, kofinanziert.?

?Pokonywa granice poprzez wsplne inwestowanie w przyszo?/ ?Grenzen berwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft?.

 

PDFDrukuj

W sobotni wieczr w Mediatece wiatowid odby si spektakl z cyklu "Poeta na scen". Teatr Paragraf -2 wystpi dla Kargowskiej publicznoci z kameralnym spektaklem stworzonym z utworw Tuwima. To spektakl, ktry przedstawia drug stron twrczoci poety, ktr nie wszyscy znaj.

 

PDFDrukuj

Urszula Dudziak nie tylko fenomenalnie piewa, take pisze. Jej literacki debiut "Wypiewam wam wszystko" wzbudza podobne emocje. Wczoraj (08.01.2014r.) Urszula Dudziak gocia w Mediatece w Kargowej promujc swoj ksik.

 

PDFDrukuj

Artyku pochodzi z Gazety Lubuskiej (10 stycznia 2014 r., pitek). 

Uroczyste otwarcie Mediateki

PDFDrukuj

Dnia 16 grudnia 2013r. przed oficjalnym otwarciem Mediateki ?wiatowid? modzie utworzya acuch i przenosia z rk do rk ostatnie ksiki ze starej biblioteki. Tego te dnia o godz. 17.00 miao miejsce uroczyste otwarcie Mediateki ?wiatowid? w Kargowej, zlokalizowanej w zaadoptowanym budynku dawnego kina przy ul. Sodowej 2, ktre dziaao od stycznia 1965r. do 26 sierpnia 2012r.
W uroczystym otwarciu wzili udzia midzy innymi Pan Edward Jakubowski doradca Wojewody Lubuskiego, Pan Ireneusz Plechan Starosta Powiatu Zielonogrskiego, dr Andrzej Buck dyrektor WiMBP im. C.K. Norwida w Zielonej Grze, z-ca dyrektora WiMBP Anna Polus, Wiesaw Krukowski doradca Marszaka Wojewdztwa, Dominik Paukszta z on i z crkami, dyrektorzy i kierownicy zaproszonych bibliotek. W otwarciu uczestniczy Pan Sebastian Ciemnoczoowski burmistrz Kargowej, oraz Krzysztof Woziski z-ca burmistrza. Swoj obecnoci zaszczyci nas ksidz kanonik Marek Pietkiewicz proboszcz Parafii w Kargowej, radni, dyrektorzy jednostek, prezes UTW Pani Brygida Wrblewska wraz z czonkami, oraz czytelnicy biblioteki.
Po przeciciu wstgi zaproszeni gocie skadali gratulacje i podzikowania burmistrzowi, jak rwnie pracownikom biblioteki, nastpnie zosta wywietlony krtki film ?Od kina do Mediateki?. W programie artystycznym zaprezentowaa si powiatowa wolsztyska orkiestra dta.
Mediateka to nowoczesne centrum z dostpem do wiedzy, kultury, orodek ycia spoecznego. Mylimy, e kady znajdzie tu co dla siebie.

Projekt zosta zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego KULTURA + PRIORYTET BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK


 

PDFDrukuj

Dotyczy: postpowania o udzielenia zamwienia publicznego ?Dostawa oraz monta wyposaenia biblioteki w Kargowej?.


 

PDFDrukuj

Dotyczy: postpowania o udzielenia zamwienia publicznego ?Dostawa oraz monta wyposaenia biblioteki w Kargowej?.

   

IV Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek

PDFDrukuj

25 wrzenia 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej wzia udzia w IV Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek ?Lubi to! Biblioteka w przestrzenie wirtualnej i rzeczywistej? zorganizowanej przez WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim i WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Grze. W Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym od 2009r. bierze udzia 3808 bibliotek. 199 placwek to biblioteki Wojewdztwa Lubuskiego. Budet tego programu to 33 miliony dolarw przekazanych przez Fundacj Billa i Chelindy Gates oraz Polsko-Amerykask Fundacje Wolnoci (PAFE) przeznaczone na wyposaenie bibliotek w sprzt informatyczny, cykl praktycznych szkole. Program realizuje Fundacja Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego utworzona przez PAFW. Podczas konferencji zostay wrczone nagrody dla zwycizcw III Lubuskiego Konkursu Wsppracy Bibliotek z partnerami lokalnymi. Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej zaja w tym konkursie II miejsce. Na t okoliczno dyrekcja jako partnera lokalnego zaprosia prezes Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Brygid Wrblewsk ze wzgldu na aktywn i owocn wspprac.

 

PDFDrukuj

Dotyczy: postpowania o udzielenia zamwienia publicznego ?Dostawa oraz monta wyposaenia biblioteki w Kargowej?.

Zaczniki:

 

ZESTAWIENIE OFERT

PDFDrukuj

Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty
ul. Browarna 7 66-120 Kargowa

Data: 16 wrzenia 2013
Nasz znak: 341/7/12/PWK/IK/3/2013


Dotyczy: postpowania o udzielenia zamwienia publicznego ?Dostawa oraz monta wyposaenia biblioteki w Kargowej?.

Na realizacj zamwienia zamawiajcy zamierza przeznaczy: 272 140,00 z

Zestawienie ofert otwartych w dniu 16 wrzenia 2013 r. 11.30 :
1. Z.P.H. LUMAR Jacek Ogrkiewicz ul. Wierzbowa 3 85-374 Bydgoszcz. Oferowana cena realizacji zamwienia ? 413 999,19 z,
2. DUAL sp. j. ul. Gen. J. Bema 29 65-170 Zielona Gra. Oferowana cena realizacji zamwienia ? 396 824,78 z.

 

PDFDrukuj

Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej ogasza przetarg na dostaw oraz monta wyposaenia biblioteki w Kargowej.

Zaczniki:

 

Strona 9 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Godziny otwarcia:

poniedziaek - czwartek

10.00 - 18.00

pitek

12.00 - 20.00

Jestemy na FACEBOOK`U
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony:

© Copyright 2010 GBP im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej | Powered by Topreklama.pl