Biblioteka bierze udzia

w programie Akademia

Orange dla bibliotek.


PDFDrukuj

Eugeniusz Paukszta
(1916-1979)Eugeniusz Paukszta- pisarz, publicysta
, dziaacz kultury.. Urodzi si w Wilnie, tam studiowa prawo, filologi polsk i histori. Okres wojny spdzi na wileszczynie. Uczestnik walk podziemia polskiego onierzy AK, wizie niemieckich obozw koncentracyjnych. Po wojnie w 1947 r. zamieszka w Poznaniu.

W latach 1946- 47 by radnym miejskim w Gliwicach, a take czonkiem Komisji Weryfikacji dla Spraw Ludnoci Rodzimej i sekretarzem zarzdu obwodu Polskiego Zwizku Zachodniego, kierowa najpierw Wydziaem Polonii Zagranicznej, a nastpnie Wydziaem Zaludnienia i Ekonomiki Ziem Odzyskanych. Pooy wwczas due zasugi
w organizowaniu osadnictwa na pnocy kraju i na terenie Nadodrza. Prowadzi w tym czasie rozleg dziaalno publicystyczn
, dotyczc gwnie zachodnich i pnocnych ziem polskich. Redagowa tygodnik .Polska Zachodnia" penic funkcj zastpcy redaktora naczelnego i kierownika dziau kulturalnego. W 1949-50 r. pracowa jako kierownik literacki oddziau PIW w Poznaniu. Od 1951 r. powici si gwnie pracy literackiej
i publicystycznej, studiujc jednoczenie zaocznie histori i filozofi na KUL. W latach 1953-57 r. by prezesem Poznaskiego Oddziau Zwizku Literatw Polskich, a take przewodniczcym Komisji Kultury Wojewdzkiej i Rady Narodowej w Poznaniu. Od 1966 r. przez dwie kadencje by czonkiem Rady Kultury przy Ministrze Kultury l Sztuki,
a od 1972 r. wiceprzewodniczcym Wojewdzkiego Komitetu FJM, od 1973 r. pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika "Kronika Wielkopolski?, a w latach 1976- 79 prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.
, Dziaa aktywnie na rzecz cilejszej wsppracy towarzystw kulturalnych, w kwietniu 1979 r. zosta prezesem Konwentu Regionalnych Stowarzysze Kulturalnych Kujaw, Pomorza, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

Historia oraz wielkie procesy spoeczne i polityczne byy podstawowymi czynnikami okrelajcymi tematyk jego twrczoci. Paukszta wprowadzi do naszej literatury piknej temat zasiedlenia Ziem Zachodnich i Pnocnych, zwaszcza zmieni Lubuskiej i Warmii
i Mazur. Jako wiadek i uczestnik, a zarazem pisarz i historyk poprzez losy ludzkie ukazywa dzieje procesw zasiedlania
, integracji i adaptacji kulturowej ludnoci pochodzcej z rnych regionw.

By take znanym i cenionym publicyst, napisa kilka tysicy artykuw i felietonw
na tematy kulturalne, literackie, spoeczne, polityczne i historyczne.

By rwnie kronikarzem ycia kulturalnego i spoecznego Poznania i Wielkopolski. Laureat wielu nagrd literackich i pastwowych.

Pisarz mwi o sobie : " Sporo lat param si pirem. Nieza sterta ksiczyn wyrosa na pce. Pojmuj pisarstwo jako bezporednio i zawsze zwizane z ludmi, std potrzeba wiedzy o nich i ukochania ich. Jest tu zawarty bezwzgldny postulat uczciwoci wewntrznej, penej wiary, w to co si pisze, bez ogldania si na koniunktur prawa, do indywidualnego wyboru, dania zaufanie do pisarza. Wreszcie wiadomo, e nie ma innej drogi. Myl w tej chwili o swoich pracach staram si jak najpeniej sprostowa w nich stawianym przed sob zasadom. Bo w tym widz szans wasnego rozwoju artystycznego, warunek realizacji ambicji, by pisa coraz lepiej, peniej, przystpniej?.

Jako pisarz debiutowa w 1938 roku. Jego modziecze opowiadania i reportae zebrane w tom "Opowieci niesforne" zostay oddane w 1939 roku do druku, lecz w zwizku

z wybuchem wojny nie doczekay si publikacji. Po wojnie w 1948 roku ukazaa si pierwsza

powie "Trud ziemi nowej". Ogem Eugeniusz Paukszta opublikowa 34 ksiki. S to powieci i zbiory opowiada o tematyce wspczesnej i historycznej. Do znaczcych powieci Paukszty poruszajcych problem zasiedlania, integracji i adaptacji kulturowej naley zaliczy

"Wrastanie", "Wszystkie barwy codziennoci" i "Przejania si niebo". Przykadem uprawianego przez Paukszt eseju jest jego ksika "Warmia i Mazury". Znaczn cz twrczoci Paukszty stanowiy ksiki dla modziey wrd, ktrych najwiksz popularnoci cieszyy si "Ich trzech i dziewczyna", "Modo i gwiazdy" i "Zatoka arocznego szczupaka". Jego twrczo pisarska cieszya si wielk popularnoci, ksiki jego byy wielokrotnie wznawiane i tumaczone na jzyki obce. Za swoj prac otrzyma wiele nagrd literackich i pastwowych.


Godziny otwarcia:

poniedziaek - czwartek

10.00 - 18.00

pitek

12.00 - 20.00

Jestemy na FACEBOOK`U
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony:

© Copyright 2010 GBP im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej | Powered by Topreklama.pl