Biblioteka bierze udział

w programie Akademia

Orange dla bibliotek.


Życiorys Eugeniusza Paukszty

PDFDrukuj

 

Eugeniusz Paukszta
(1916-1979)Eugeniusz Paukszta- pisarz, publicysta
, działacz kultury.. Urodził się w Wilnie, tam studiował prawo, filologię polską i historię. Okres wojny spędził na wileńszczyźnie. Uczestnik walk podziemia polskiego żołnierzy AK, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Po wojnie w 1947 r. zamieszkał w Poznaniu.

W latach 1946- 47 był radnym miejskim w Gliwicach, a także członkiem Komisji Weryfikacji dla Spraw Ludności Rodzimej i sekretarzem zarządu obwodu Polskiego Związku Zachodniego, kierował najpierw Wydziałem Polonii Zagranicznej, a następnie Wydziałem Zaludnienia i Ekonomiki Ziem Odzyskanych. Położył wówczas duże zasługi
w organizowaniu osadnictwa na północy kraju i na terenie Nadodrza. Prowadził w tym czasie rozległą działalność publicystyczną
, dotyczącą głównie zachodnich i północnych ziem polskich. Redagował tygodnik .Polska Zachodnia" pełniąc funkcję zastępcy redaktora naczelnego i kierownika działu kulturalnego. W 1949-50 r. pracował jako kierownik literacki oddziału PIW w Poznaniu. Od 1951 r. poświęcił się głównie pracy literackiej
i publicystycznej, studiując jednocześnie zaocznie historię i filozofię na KUL. W latach 1953-57 r. był prezesem Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a także przewodniczącym Komisji Kultury Wojewódzkiej i Rady Narodowej w Poznaniu. Od 1966 r. przez dwie kadencje był członkiem Rady Kultury przy Ministrze Kultury l Sztuki,
a od 1972 r. wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu FJM, od 1973 r. pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika "Kronika Wielkopolski”, a w latach 1976- 79 prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.
, Działał aktywnie na rzecz ściślejszej współpracy towarzystw kulturalnych, w kwietniu 1979 r. został prezesem Konwentu Regionalnych Stowarzyszeń Kulturalnych Kujaw, Pomorza, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

Historia oraz wielkie procesy społeczne i polityczne były podstawowymi czynnikami określającymi tematykę jego twórczości. Paukszta wprowadził do naszej literatury pięknej temat zasiedlenia Ziem Zachodnich i Północnych, zwłaszcza zmieni Lubuskiej i Warmii
i Mazur. Jako świadek i uczestnik, a zarazem pisarz i historyk poprzez losy ludzkie ukazywał dzieje procesów zasiedlania
, integracji i adaptacji kulturowej ludności pochodzącej z różnych regionów.

Był także znanym i cenionym publicystą, napisał kilka tysięcy artykułów i felietonów
na tematy kulturalne, literackie, społeczne, polityczne i historyczne.

Był również kronikarzem życia kulturalnego i społecznego Poznania i Wielkopolski. Laureat wielu nagród literackich i państwowych.

Pisarz mówił o sobie : " Sporo lat param się piórem. Niezła sterta książczyn wyrosła na półce. Pojmuję pisarstwo jako bezpośrednio i zawsze związane z ludźmi, stąd potrzeba wiedzy o nich i ukochania ich. Jest tu zawarty bezwzględny postulat uczciwości wewnętrznej, pełnej wiary, w to co się pisze, bez oglądania się na koniunkturę prawa, do indywidualnego wyboru, żądania zaufanie do pisarza. Wreszcie świadomość, że nie ma innej drogi. Myślę w tej chwili o swoich pracach staram się jak najpełniej sprostować w nich stawianym przed sobą zasadom. Bo w tym widzę szansę własnego rozwoju artystycznego, warunek realizacji ambicji, by pisać coraz lepiej, pełniej, przystępniej”.

Jako pisarz debiutował w 1938 roku. Jego młodzieńcze opowiadania i reportaże zebrane w tom "Opowieści niesforne" zostały oddane w 1939 roku do druku, lecz w związku

z wybuchem wojny nie doczekały się publikacji. Po wojnie w 1948 roku ukazała się pierwsza

powieść "Trud ziemi nowej". Ogółem Eugeniusz Paukszta opublikował 34 książki. Są to powieści i zbiory opowiadań o tematyce współczesnej i historycznej. Do znaczących powieści Paukszty poruszających problem zasiedlania, integracji i adaptacji kulturowej należy zaliczyć

"Wrastanie", "Wszystkie barwy codzienności" i "Przejaśnia się niebo". Przykładem uprawianego przez Pauksztę eseju jest jego książka "Warmia i Mazury". Znaczną część twórczości Paukszty stanowiły książki dla młodzieży wśród, których największą popularnością cieszyły się "Ich trzech i dziewczyna", "Młodość i gwiazdy" i "Zatoka żarłocznego szczupaka". Jego twórczość pisarska cieszyła się wielką popularnością, książki jego były wielokrotnie wznawiane i tłumaczone na języki obce. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród literackich i państwowych.

 

 


Godziny otwarcia:

poniedziałek - czwartek

10.00 - 18.00

piątek

12.00 - 20.00

Jesteśmy na FACEBOOK`U
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

 

 

 

 

Polecane strony:

 

 

 

 

© Copyright 2010 GBP im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej | Powered by Topreklama.pl