Biblioteka bierze udzia

w programie Akademia

Orange dla bibliotek.


Eugeniusz Paukszta

PDFDrukuj

Eugeniusz Paukszta
(1916-1979)Eugeniusz Paukszta- pisarz, publicysta
, dziaacz kultury.. Urodzi si w Wilnie, tam studiowa prawo, filologi polsk i histori. Okres wojny spdzi na wileszczynie. Uczestnik walk podziemia polskiego onierzy AK, wizie niemieckich obozw koncentracyjnych. Po wojnie w 1947 r. zamieszka w Poznaniu.

W latach 1946- 47 by radnym miejskim w Gliwicach, a take czonkiem Komisji Weryfikacji dla Spraw Ludnoci Rodzimej i sekretarzem zarzdu obwodu Polskiego Zwizku Zachodniego, kierowa najpierw Wydziaem Polonii Zagranicznej, a nastpnie Wydziaem Zaludnienia i Ekonomiki Ziem Odzyskanych. Pooy wwczas due zasugi
w organizowaniu osadnictwa na pnocy kraju i na terenie Nadodrza. Prowadzi w tym czasie rozleg dziaalno publicystyczn
, dotyczc gwnie zachodnich i pnocnych ziem polskich. Redagowa tygodnik .Polska Zachodnia" penic funkcj zastpcy redaktora naczelnego i kierownika dziau kulturalnego. W 1949-50 r. pracowa jako kierownik literacki oddziau PIW w Poznaniu. Od 1951 r. powici si gwnie pracy literackiej
i publicystycznej, studiujc jednoczenie zaocznie histori i filozofi na KUL. W latach 1953-57 r. by prezesem Poznaskiego Oddziau Zwizku Literatw Polskich, a take przewodniczcym Komisji Kultury Wojewdzkiej i Rady Narodowej w Poznaniu. Od 1966 r. przez dwie kadencje by czonkiem Rady Kultury przy Ministrze Kultury l Sztuki,
a od 1972 r. wiceprzewodniczcym Wojewdzkiego Komitetu FJM, od 1973 r. pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika "Kronika Wielkopolski?, a w latach 1976- 79 prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.
, Dziaa aktywnie na rzecz cilejszej wsppracy towarzystw kulturalnych, w kwietniu 1979 r. zosta prezesem Konwentu Regionalnych Stowarzysze Kulturalnych Kujaw, Pomorza, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

Historia oraz wielkie procesy spoeczne i polityczne byy podstawowymi czynnikami okrelajcymi tematyk jego twrczoci. Paukszta wprowadzi do naszej literatury piknej temat zasiedlenia Ziem Zachodnich i Pnocnych, zwaszcza zmieni Lubuskiej i Warmii
i Mazur. Jako wiadek i uczestnik, a zarazem pisarz i historyk poprzez losy ludzkie ukazywa dzieje procesw zasiedlania
, integracji i adaptacji kulturowej ludnoci pochodzcej z rnych regionw.

By take znanym i cenionym publicyst, napisa kilka tysicy artykuw i felietonw
na tematy kulturalne, literackie, spoeczne, polityczne i historyczne.

By rwnie kronikarzem ycia kulturalnego i spoecznego Poznania i Wielkopolski. Laureat wielu nagrd literackich i pastwowych.

Pisarz mwi o sobie : " Sporo lat param si pirem. Nieza sterta ksiczyn wyrosa na pce. Pojmuj pisarstwo jako bezporednio i zawsze zwizane z ludmi, std potrzeba wiedzy o nich i ukochania ich. Jest tu zawarty bezwzgldny postulat uczciwoci wewntrznej, penej wiary, w to co si pisze, bez ogldania si na koniunktur prawa, do indywidualnego wyboru, dania zaufanie do pisarza. Wreszcie wiadomo, e nie ma innej drogi. Myl w tej chwili o swoich pracach staram si jak najpeniej sprostowa w nich stawianym przed sob zasadom. Bo w tym widz szans wasnego rozwoju artystycznego, warunek realizacji ambicji, by pisa coraz lepiej, peniej, przystpniej?.

Jako pisarz debiutowa w 1938 roku. Jego modziecze opowiadania i reportae zebrane w tom "Opowieci niesforne" zostay oddane w 1939 roku do druku, lecz w zwizku

z wybuchem wojny nie doczekay si publikacji. Po wojnie w 1948 roku ukazaa si pierwsza

powie "Trud ziemi nowej". Ogem Eugeniusz Paukszta opublikowa 34 ksiki. S to powieci i zbiory opowiada o tematyce wspczesnej i historycznej. Do znaczcych powieci Paukszty poruszajcych problem zasiedlania, integracji i adaptacji kulturowej naley zaliczy

"Wrastanie", "Wszystkie barwy codziennoci" i "Przejania si niebo". Przykadem uprawianego przez Paukszt eseju jest jego ksika "Warmia i Mazury". Znaczn cz twrczoci Paukszty stanowiy ksiki dla modziey wrd, ktrych najwiksz popularnoci cieszyy si "Ich trzech i dziewczyna", "Modo i gwiazdy" i "Zatoka arocznego szczupaka". Jego twrczo pisarska cieszya si wielk popularnoci, ksiki jego byy wielokrotnie wznawiane i tumaczone na jzyki obce. Za swoj prac otrzyma wiele nagrd literackich i pastwowych.


TWRCZO EUGENIUSZA PAUKSZTY


1948 r. ?Trud ziemi nowe?

1949 r. ?Trzecia zmiana?

1951 r. ?Pocztki pastwa polskiego w powieci wspczesnej?

1953 r. ?Opowie o zwyciskiej staroci?

1953 r. ?Srebrna awica?

1954 r. ?Kartki z Ziemi Lubuskiej?

1955 r. ?Lasy pon o wicie? (Lody pkaj)

1955 r. ?Noc jak dzie?

1956 r. ?Znaki ogniste?

1957 r. ?Opowieci niecodzienne?

1957 r. ?Czarownica z Zielonej Gry?

1957 r. ?Stracecy?

1957 r. ?Zatoka arocznego szczupaka?

1957 r. ?piewajca ziemia?

1959 r. ?Gdzie diabe mwi dobranoc?

1961 r. ?Pogranicze?

1961 r. ?Wszystkie barwy codziennoci?

1961 r. ?Znak wia?

1962 r. ?Wiatroomy?

1962 r. ?Warmia i Mazury?

1963 r. ?Odzyskane gniazda?

1963 r. ?Spowied Lucjana Skobiela?

1963 r. ?Buntownicy?

1964 r. ?Wrastanie?

1965 r. ?Spod szczliwej gwiazdy?

1965 r. ?Ziemia Lubuska?

1966 r. ?Po burzy jest pogoda?

1966 r. ?Przejania si niebo?

1967 r. ?Ich trzech i dziewczyna?

1967 r. ?Zote korony ksicia Dardanw?

1969 r. ?Wichry wrd kolumn?

1970 r. ?Minarety bez czarczafw?

1972 r. ?W cieniu hetyckiego sfinksa?

1972 r. ?Modo i gwiazdy?

1976 r. ?Zawsze z tej ziemi?


Godziny otwarcia:

poniedziaek - czwartek

10.00 - 18.00

pitek

12.00 - 20.00

Jestemy na FACEBOOK`U
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Polecane strony:

© Copyright 2010 GBP im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej | Powered by Topreklama.pl